"Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból; bocsásd őket szent színed látására."

II. Eucharisztikus ima

Society Devoted to the Sacred Heart

Péterfy Ida nővér, SDSH Alapító

2000. február 8.

„Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak benneteket, s arra rendeltelek, hogy menjetek, teremjetek gyümölcsöt, maradandó gyümölcsöt.
Akkor mindent megad nektek az Atya, amit a nevemben kértek tőle. Ezt a parancsot adom nektek: szeressétek egymást!”

János 15, 16-17

Alapító
Született: Kassán, 1922. október 7-én

Fogadalomtétel: 1940. október 7.

(Társaságunk kezdetét is ettől a naptól számítjuk.)

Elhunyt: 2000. február 8-án

a Szent Szív Anyaházban (Northridge, Kalifornia).

Society Devoted to the Sacred Heart

Majorossy Aranka nővér, SDSH

2000. február 26.

„Áldom szent nevedet, jóságodért és hűségedért, mert ígéreted túlszárnyalta dicsőségedet.”

138. Zsoltár

Született: 1920. február 17-én
Rábé

Belépett a Jézus Szíve Nővérek Társaságába:
1941. július

Első fogadalom:
1941. december 8.

Örökfogadalom:
1945. augusztus 21.

Elhunyt: 2000. február 26.
Jézus Szíve Lelkigyakorlatos Központ,
Santa Ana, Kalifornia

Society Devoted to the Sacred Heart

Nagy Ilona Klára nővér, SDSH

2002. december 1.

„Magadnak teremtettél, Urunk, és nyugtalan a szívünk, míg meg nem pihen Benned.”

Szent Ágoston

Született: 1930. január 4.
Budapest

Belépett a Jézus Szíve Nővérek Társaságába:
1946. szeptember

Első fogadalom:
1948. július 31.

Örökfogadalom:
1958. december 8.

Elhunyt: 2002. december 1.
Szent Szív Rendház
Los Angeles, Kalifornia

Society Devoted to the Sacred Heart

Chui Annette nővér, SDSH

2011. május 6.

„Neki növekednie kell,
nekem kisebbednem.”

János 3,30

Született: 1957. január 23.
Hong Kong

Belépett a Jézus Szíve Nővérek Társaságába:
1979. szeptember 15.

Első fogadalom:
1982. március 21.

Örökfogadalom:
1989. március 17.

Elhunyt: 2011.
május 6.
Szent Szív Rendház
Chatsworth, Kalifornia

Society Devoted to the Sacred Heart

Ráday Ágnes nővér, SDSH

2014. szeptember 1.

„Ajándékozd magadat örömmel és szabadon Istennek, és az Ő Testének, az Egyháznak.”

SDSH Szabályzat

Született: 1928. december 13.
Szolnok

Belépett a Jézus Szíve Nővérek Társaságába:
1946. szeptember

Első fogadalom:
1948. július 31.

Örökfogadalom:
1958. december 6.

Elhunyt: 2014. szeptember 1.
Szent Szív Rendház,
Los Angeles, Kalifornia

Society Devoted to the Sacred Heart

Fogassy Judit nővér, SDSH

2016. május 7.

„Küldetésünk, hogy az Úr Jézus Örömhírét hirdessük mindenkinek, és hogy előkészítsük az emberek szívét Isten országának befogadására.”

SDSH Szabályzat

Született: 1949. április 28.
Budapest

Belépett a Jézus Szíve Nővérek Társaságába:
1967. szeptember 15.

Első fogadalom:
1969. március 25.

Örökfogadalom:
1975. március 25.

Elhunyt: 2016. május 7.
Szent Szív Rendház,
Chatsworth, Kalifornia

"Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol vagyok, s lássák dicsőségemet, amelyben részesítettél,
mivel már a világ teremtése előtt szerettél."

János 17,24

Minden nap imádkozunk a életreszóló kitartás és hűség kegyelméért emlékezve arra, hogy az Úr Jézus úgy tekint ránk mint Atyjától kapott ajándékra. Biztatjuk és ösztönözzük egymást, hogy hűségesek maradjuk hivatásukban, és megtartsuk Istennek tett fogadalmainkat, éppúgy, ahogy az Úr Jézus is hűséges maradt, még a kereszthalált is elfogadva (Fil 2,8).   

A szerzetesi életben való kitartás nemcsak az egyes szerzetes munkája, hanem a Szentlélek bennünk való élete, amely egyesül szerény törekvéseinkkel.

SDSH Szabályzat 69