Joyful 1 small

Katolikus hitigazságok tanítása

Tanításunk során Jézus Krisztust helyezzük a középpontba, teljes harmóniával az egyház hivatalos tanításával. Katolikus hitünket inspiráló, dinamikus, vonzó formában mutatjuk be, hogy az emberek szíve az Istenhez való mélyebb megtérésre vágyódjon.

Joyful 2 small

Meghívás az élő Istenkapcsolatra

Society Devoted to the Sacred Heart

Közösségünk sajátos apostoli küldetése, hogy intelligens, érthető és őszinte módon neveljünk a hitre, azzal mindig bemutatva Istent mint szerető Atyát, személyes jóbarátot, aki mindenhol és mindenkor jelen van, és Aki hűséges és boldog keresztényekké tesz minket.

Isten Szolgálója Péterfy Ida nővér

Joyful 3 small

Jézus Krisztust hirdetjük nagy örömmel

Evangelizációs és kateketikai munkánk során Isten személyes szeretetét tesszük ismertté a hitigazságokat tanítva minden korosztálynak:
„Ha szeretsz valakit, akkor azt akarod, hogy őt mások is szeressék.”
(Ida nővér)
Apostoli szolgálatunk abból az örömből forrásozik, hogy Jézus Krisztust és az Ő szeretetét helyezzük figyelmünk és tanításunk középpontjába, és az Ő szeretetét és Örömhírét akarjuk másokkal is megosztani úgy, hogy ők is minél jobban megszeressék Jézust.  Szerzetesi életünkkel, amely Jézus szerető Szívének van szentelve, erről a személyes Istenszeretetről szeretnénk hiteles és hathatós tanúságot tenni.

Apostoli szolgálattal egybekötött szerzetesházaink
az Egyesült Államokban:

– Los Angeles-i Metropolita Érsekség területén,
– Orange Egyházmegyében,
– San Bernardino Egyházmegyében

Meghívás alapján családi lelkigyakorlatos hétvégéket,
katekéta alap- és továbbképzéseket valamint lelkigyakorlatokat
tartunk szerte az Egyesült Államokban.

Tajvani missziónk:

– Tajpei Főegyházmegye kateketikai központját vezetjük
– lelkigyakorlatokat tartunk Tajvan-szigeten és Ázsia más országaiban
– orvosi szolgálatot végzünk a tajpei Cardinal Tien Katolikus Kórházban
– orvosok és más egészségügyi szakdolgozóknak NaPro technológián alapuló képzést tartunk

Magyarországi szolgálatunkról bővebben (kattints a szavakra):

Lelkigyakorlatok

Programok

Családi tábor

Gyerektábor

Loving Service 3
Joyful Apostolate 5

Az Örömhírt módszeresen, szemléltetve, az Egyház tanításához hűen és dinamikusan adjuk át az Öt pont szemléltető módszerrel, amelyet Ida nővér fejlesztett ki, és amelyet a rend hathatósan alkalmaz már a kezdetek óta.

Örömteli apostolkodásunk evangelizációs és kateketikai szolgálatai:

lelkigyakorlatok, plébániai hitoktatás, katekézis, családi katekézis,
felnőtt hitoktatás, családi táborok, gyerektáborok,
Jézus Szíve Klub, katekéta alapképzés és továbbképzés,
média és zene,
lelki ápolás az orvosi szolgálaton keresztül

joyful

Apostoli küldetés

Society Devoted to the Sacred Heart

Apostoli küldetésünk lényeges része szerzetesi életünknek. Arra hívott minket az Isten, hogy aktív apostoli közösség legyünk, és az imádságnak központi szerepe van ebben a misszióban. Ki lettem választva és küldetést kaptam, hogy Isten Igéjét hirdessem az Ő Szent Lelkével, és saját életemmel Jézus életének adjak tanúságot, az Ő szavaiba bízva: nem vagyok egyedül, Isten velem van és Ő küldött engem. Ez a mi legnagyobb örömünk, hogy amit teszünk, azt az Ő Lelkének erejével tesszük, mert szeret minket és egyesít minket a saját életével. 

  Isten Szolgálója Péterfy Ida nővér, SDSH