Programok a Szent Szív Központban

Együttműködésben a Pestszentlőrinci Főplébániával

Fiataloknak: Lelki napok, lelkigyakorlatok, nyári táborok

Családoknak: Lelkigyakorlatos tábor, szülő-gyermek lelkigyakorlat

Hivatásgondozás: Egyéni lelki és hivatástisztázó beszélgetések, lelkigyakorlatok

Gyermekeknek: Elsőáldozásra és első gyónásra felkészítés a szülők bevonásával

Katekumenátus: papjainkkal együttműködve kis csoportos heti összejövetelekkel készítjük fel a beavató szentségeket felvenni vágyó jelentkezőket. A katekumenátus két éves előkészület, ahol az érdeklődők megismerik hitünk alapjait, a szentségek lényegét, az imádság különféle módjait, mindeközben szorosabb kapcsolatra törekszenek Istennel és az Egyházzal.

Bérmálkozás előkészítés: csoportban és egyéni lelki beszélgetésekkel segítjük a fiatal híveket a bérmálkozás szentségének felvételére.

Felnőttek katekézise: plébániai csoportok számára a hit elmélyítése és a közösség építése céljából.

2022 tavaszi félév

Hétfőnként 18:30-20:00 – Bérmálás előkészítő  I. és II. év

Szerdánként 19:00-20:30 – Felnőtt katekumenátus – I. és II. év

Minden második vasárnap 10:15-11:30 – Elsőáldozás előkészítő – Gyerekcsoport és szülők külön-külön

Külső helyszíneken folytatott programjaink:

Lelkigyakorlatok:
– felnőtteknek előre megadott vagy igény szerinti témákban

– gyermekeknek az iskolákban minden korcsoport számára

Szentségekre való felkészítés: előadások és lelkigyakorlatok iskolák és plébániák számára (gyermekcsoportoknak és családi katekézis jellegű szülő-gyermek csoprotoknak)

Új katekéták képzése: átfogó képzést szolgáltatunk az új katekétáknak, hogy az okatatás, a közösségépítés, a tanúságtétel és a missziós lelkiség területén is megalapozott hittel és tudással szolgáljanak

Katekéták továbbképzése: mélyebb szintű elméleti és gyakorlati előadásokkal segítjük a tapasztalt katekétákat, hogy az Evangélium örömhírként való hirdetéséhez, a közösségépítéshez és a missziós lelkület továbbadásához még hatékonyabb eszközöket alkalmazzanak