Society Devoted to the Sacred Heart
Society Devoted to the Sacred Heart
Society Devoted to the Sacred Heart

Rendünk 75. jubileumi évének ajándéka:

Ida nővér Isten Szolgálója címet kapott

2015. május 15-én José H. Gomez, Los Angeles érseke, felkérte a katolikus híveket, hogy juttassanak el hozzá minden információt, amely Péterfy Ida  boldoggá avatási eljárásához hasznosnak bizonyul. Ezzel a nyilatkozattal a Los Angeles-i főpásztor „Isten szolgálójának” nyilvánította Ida nővért, amely az említett folyamat első fokozata.

Mi is szeretnénk bátorítani minden kedves testvérünket, akik ismerték Ida nővért vagy kapcsolatban vannak rendünkkel, hogy kérjék Ida nővér közbenjárását imaszándékaikban.

José H. Gomez érsek úrnak az alábbi ügyekkel írhatnak levelet Ida nővér boldoggá avatási eljárásának előremozdításához:
– ha az imaszándék Ida nővér közbenjárásával meghallgatásra talált;
– ha megtapasztalták a rend egyházi szolgálatának, karizmájának gyümölcseit;
– ha bármilyen, Ida nővérrel kapcsolatos emlék, tapasztalat van a birtokukban.

A leveleket a következő címre küldjék:

Archbishop José H. Gomez
Archdiocesan Catholic Center
3424 Wilshire Blvd., Los Angeles, CA 90010
USA

Hálásan fogadjuk, ha a Gomez érsek úrnak írt Ida nővérről szóló leveleik egy példányát Társaságunknak is eljuttatják.
Képet Ida nővérről vagy egy sírjához érintett medált az alábbi címek egyikén lehet díjmentesen igényelni:

postai úton:
Jézus Szíve Nővérek Társasága
1181 Budapest,
Wlassics Gy. u. 84/b

e-mailen:
[email protected]

Teaching chaklboard

Ida nővér gondolataiból

Jézus Szívén keresztül a Szentháromsághoz

Ida nővér élete és tanítása szerint a Szent Szív tisztelete nem más, mint személyes és élő szeretet Isten Fia iránt, aki emberi alakot öltve megmutatta nekünk az Atya szeretetét. Jézus Krisztussal egyesülve, hozzá méltó szeretettel viszonozhatjuk Isten szeretetét, amely a Szentlélek ingyenes ajándéka. „Szeresd Jézust! Szeresd az Atyát úgy, ahogy Jézus tette. Ez a Jézus Szíve tisztelet: legyen benned az Ő Szentlelke.” Ida nővér Szent Szívről vallott szeretete és tisztelete mindig a Szentháromságra mutatott. Isten Fia, aki értünk emberré lett, hasonlóvá vált hozzánk mindenben a bűnt kivéve, és azt akarta, hogy rajta keresztül tapasztaljuk meg, mennyire szeret minket a mennyei Atya. Szerzetesek, családok, fiatalok és gyerekek generációit vezette rá Ida nővér arra a felismerésre, hogy az Úr Jézussal egyesülve a Szentháromság életében részesülünk és Isten szeretetében osztozunk. Amikor megtapasztaljuk, hogy Isten személyesen ismer minket, nevünkön szólít és végtelenül szeret, akkor képesek leszünk Őt szívből viszontszeretni.

Töltsünk időt Jézussal!

Ismernünk kell Jézus személyét, így leszünk hiteles keresztények . Ha nem ismerjük Jézust személyesen, akiben az Atyát és az Atya irántunk való szeretetét láthatjuk, akkor Jézus Szíve csak jelkép marad számunkra, tisztelete pedig olyan ájtatosság, amely semmit nem jelent nekünk. Ida nővér biztatott arra, hogy töltsünk időt Jézussal, aki mindig jelen van számunkra a személyes imádságon és Szentírás szavain keresztül, és aki legmélyebb módon egyesíti magát velünk az Eucharisztiában. Nem szerethetjük igazán azt, akit nem ismerünk, és nem ismerjük azt, akivel nem töltünk időt. Az Úr Jézus elérhető számunkra a nap minden órájában, felkínálja hűséges és gyengéd szeretetét, de vajon mi elérhetők vagyunk-e az Ő számára? Mindannyiunknak válaszolnia kell Isten tevékeny jelenlétére abban a hivatásban, abban az életállapotban, amelyre Ő hívott, és teljes szívvel át kell adnunk magunkat neki. Jézust személyesen ismerve és szeretve, vele egyesülve a lehető legnagyobb szeretettel tudjuk szeretni Istent és embertársainkat, mert Jézus Szívével szeretünk.

Jézussal élve egymással is egységben élünk

Arról tudják majd meg rólatok, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt.” (Jn 13, 35). Ha csak Jézust szeretjük, de azokat nem, akiket Ő szeret, akkor szeretetünk sekélyes marad. Az a szeretet, amelyet a Szentlélek gyújt meg a szívünkben az elsődleges és legnagyobb törvény, amely életünket mozgatórugója. Ez a szeretet  csakis Isten ügyével foglalkozik önfeledten, teljes odaadással és önzetlenséggel. Egyedül Isten szeretete hozhat igazságot ezen a földön, és nekünk, keresztényeknek ezt a szeretetet kell sugároznunk. Jézus személyes szeretete áthatja a keresztény életet és szolgálatot, és vele együtt építhetjük a szeretet civilizációját. Ez mindannyiunk küldetése. Isten tervét magunkévá téve, ebből a személyes, kölcsönös szeretetkapcsolatból ébred bennük az a vágy, az az odaadás,hogy minden emberi szív „lángra lobbanjon” az isteni szeretet megtapasztalásában.

Részletek a társaság 50. évfordulója alkalmából írt levelekből (1990)

Kedves Ida nővér!

Amióta először hallottam rólad, és még inkább azután hogy először találkoztunk, Istentől kapott ajándék lettél számomra – segítség és válasz az imáimra, hogy megtaláljam hivatásom. Találkozásunk alkalmával bátorságod és elkötelezettséged volt az, ami először feltűnt, rögtön utána kedves örömöd és szeretetet. Mindig nagy törődést mutattál irántam, az iránt, amit csináltam, a lelki életem iránt, tanulásom és a tanítói feladataim iránt.
A szerzetesi továbbképzésen adott előadásod a fájdalomról, a halálról és a mennyországról, majd a magyarországi utazás új alkalmat adott nekem arra, hogy ismét mindenről lemondjak és felajánljam a Jóistennek, hálát adva mindenért, amit kért tőlem az elmúlt években, és hogy téged is újra megköszönjelek Neki.

Majorossy Aranka nővér

Society Devoted to the Sacred Heart

Drága Ida nővérem!

Már a társaság kezdete óta mindig a lehető legközelebbi módon követed az Urat, lángoló szeretettel, a legnagyobb hűséggel és életszentséggel még a  szenvedés idején is. Ezáltal minket is vezettél: megmutattad, hogyan kövessük az Urat még a legnagyobb szívfájdalmak közepette is. Jézus Szívének erőssége és hősiessége sugárzik szavaidból és cselekedeteidből. Hűséges szeretetem és hálám mindvégig elkísér majd.

Ráday Ágnes nővér

 

 

 

Society Devoted to the Sacred Heart

Kedves Ida nővér,

1945-ben találkoztam veled először, és a találkozás megváltoztatta az életemet. Rajtad keresztül ismertem meg Jézust szerető Szívét, és szerzetessé váltam, hogy ennek a szerető Szívnek szenteljem az életem. Példaadó életeddel vezettél minket, törődő szavaiddal pedig bátorítottál minket.
Személyiséged és Isten iránti szereteted sokakat inspirált, hogy elkötelezett keresztények legyenek, vagy hogy belépjenek szerzetesrendünkbe.  Anyaszentegyházunk püspökein keresztül méltányolta az ajándékaidat és vezetésedet.
Hálát adok érted Istennek és mindazért, ami vagy szerzetesi életemben.

Nagy Ilona Klára nővér

Society Devoted to the Sacred Heart

Aranka nővér, Ágnes nővér és Ilona Klára nővér az elsők között csatlakoztak Ida nővér apostoli szolgálatához.