A hivatás Isten tervében

Mi a legjobb hivatás számunkra? Amit Isten már eltervezett a boldogságunkra és szentté válásunkra. A legjobb az, ami az Ő tervében van, nekünk csak nyitottnak kell lennünk arra, amit Ő akar, hiszen Isten tudja a legjobban, mi tesz minket a legteljesebbé. Amikor imádkozunk, mindig jó azért imádkozni, hogy Isten akarata világos legyen számunkra: Uram, hová hívsz engem? Ha még nem tudjuk, milyen életútra hív az Isten, csak várjuk ki türelmesen, mire felismerjük Isten hívását, mindaddig hétköznapjainkat hittel és Érte való hűséggel éljük meg.

A szerzetesi élet ajándék az egész Egyház számára. Az Úr Jézus hív minden szerzetest, hogy Őt a legszorosabban kövesse a tisztaság, szegénység és engedelmesség evangéliumi tanácsait megélve. Ez csakis a Szentlélek kegyelmén keresztül lehetséges a személy teljes és szabad együttműködésével.

Isten már előre tudta, miért hív meg egyes személyeket erre az életútra. Meghívása személyre szól (vö. Izajás 43,1), és az egyes embernek szabadon kell rá igent mondania. Isten terve számunkra az Ő mindentudásából és végtelen szeretetéből született, ezért a legjobb és legbölcsebb, amit tehetünk, hogy az Ő akaratát követjük.

Imádkozz szerzetesi hivatásokért, és imádkozz, hogy tudd, mi Isten terve számodra! Ha tudod, mi Isten terve, kövesd azt, és akkor a legjobb úton fogsz járni! Imádkozz hivatásokért a saját családodban, a plébániai közösségedben és támogasd azokat, akiket Isten arra hív, hogy a papság vagy a szerzetesség útján kövessék Őt.

Society Devoted to the Sacred Heart

Jézusom, életemet teljesen Neked ajánlom! Neked adom magamat, a jövőmet, az aggodalmaimat, a jólétem és az összes keresztem. Egységben akarok Veled lenni, úgy, ahogy Mária tette, hogy csak egyetlen közös jövő, egy gond, egy jólét, egy kereszt és egy terv legyen: a Tiéd! 

Isten Szolgálója Péterfy Ida nővér

Society Devoted to the Sacred Heart

Hivatás: Isten az embert azért teremtette, hogy vele a saját isteni életét megosztva a szeretet egységében éljen. A hivatás az ember kiteljesedését és életszentségét szolgálja, amelyen keresztül a legjobban megéljük egységünket Istennel, hogy ez által eljussunk az örök boldogságra. Krisztus maga hív mindenkit, hogy élethivatása szerint Őt követve tökéletesedjen a szeretetben és a másokért való szolgálatban.

A világiak hivatása abban rejlik, hogy Isten országát építik az ideiglenes, földi világ dolgaiban, akár családosként, akár egyedülállóként – tetteiket Isten parancsaihoz igazítva tanúságot tesznek istengyermeki kapcsolatukról.

A papi és szerzetesi hivatásra jelöltek mindent elhagynak Isten országáért, és a jövendő élet jeleiként Krisztust a lehető legszorosabb módon követik az evangéliumi tanácsok vállalásával. A szerzetesi és papi hivatás megélése csakis az Egyház jóváhagyásával lehetséges.

“A meghívás” – rövid videó hivatástörténetekkel angolul

(A Santa Ana-i Lelkigyakorlatos Központunk jótékonysági rendezvényére készült.)

Hivatásunk az életszentségre

Society Devoted to the Sacred Heart

Hivatásunk az életszentségre keresztelésünk pillanatában kezdődik, amikor Isten családjába fogad minket. Isten kész arra, hogy mindent megadjon nekünk, ami szentté válásunkhoz szükséges.

Isten Szolgálója Péterfy Ida nővér