Megszentelt életünk külső jeleként nővéreink egyszerű stílusú és színében hasonló szerzetesi ruhát (habitust) hordanak.

Ida nővér és első társai először a második világháború, majd a kommunizmus évei alatt nem viselhették a hagyományos szerzetesi öltözetet (a fátylat és hosszú ruhát), hogy kateketikai szolgálatukat titokban végezhessék. A hagyományos rendi ruha hiányának egyik előnye az is volt, hogy nővéreink könnyebben meg tudták szólítani azokat a fiatalokat, akiket a náci és kommunista uralom elidegenített az Egyháztól. Az üldöztetés évei alatt egyszerű, civil öltözetben jártak, habitusuk az „öröm, a hűség és szeretet” volt. A nővéreket az Isten és küldetés iránti szeretet és az egymás iránt való törődés egyesítette. Együtt imádkoztak, együtt járultak szentáldozáshoz a lehetőségeiknek megfelelően, még akkor is, amikor Budapest bombázása közben ez majdnem az életükbe került.

Amikor 1956-ban nővéreink a Los Angeles-i Főgyházmegyébe érkeztek, McIntyre bíboros azt tanácsolta, hogy ne kezdjék el viselni a hagyományos szerzetesi öltözetet, mivel az soha nem volt része szerzetesi életüknek, hanem válasszanak egy színt és egy jelképet, amely találóan kifejezi a szerzetesi közösséget. „Az egyháznak így van szüksége rátok!” – biztatott a bíboros. Így lett a világos (fehér és bézs) öltözet és a Szent Szív jelvény a habitusunk.

Jézus Szíve jelvény

Társaságunk jelképe, emblémája az ezüst Jézus Szíve jelvény, amely az Úr irántunk való szeretetét szimbolizálja, valamint a mi szeretetünket Őiránta. Ugyanakkor a Szent Szív jelvény látható jele annak is, hogy Jézus személyes szeretettel szeret mindenkit, és hogy szeretete mindenesetül nekünk adatott.

Society Devoted to the Sacred Heart
Szent Szív

Jézus Krisztus mindannyiunkat emberi szívvel szeretett. Ezért Jézus Szentséges Szíve, melyet bűneink miatt sebeztek meg és üdvösségünkért szúrtak át, kiváltságos jele és szimbóluma annak a szeretetnek, mellyel az isteni Megváltó az örök Atyát és minden embert szüntelenül szeret.”

(Katolikus Egyház Katekizmusa 478)