Lisa Johnston  |  lisa@aeternus.com  |  @aeternusphoto
Union with God 2 web size
Union with God 3 web size

A legnagyobb ajándék

Society Devoted to the Sacred Heart

Az ima lényege az a hit általi meggyőződés, hogy Isten valóban szeret minket, és hogy örömét leli abban, hogy bennünk élve időt töltsön. Ez egy csodálatos ajándék, hogy az életünk hátralevő részét azzal tölthetjük, hogy hitünk által ezen elmélkedünk és ebben örvendezünk. Így fogjuk igazán felismerni saját értékünket: azt, hogy Isten végtelen szeretetében létezünk, és hogy mindegyikünk személy szerint mennyire becses és egyedülálló. Az imádság ezen ajándékán keresztül fogjuk megtalálni életünk célját is. 

Isten Szolglója Péterfy Ida nővér

Imaéletünkben táplált Istennel való egységünk olyan ajándék, amit kincsként tartunk számon. A személyes és közösségi imaalkalmak elsőbbséget élveznek a napunk során azáltal, hogy elegendő időt szánunk ezekre. Szemlélődő imaéletünk áthatja az apostoli szolgálatunk tevékenységét is. Apostolnak lenni azt jelenti, hogy  Isten üzenetét közvetítjük, hirdetjük. Ezt azonban csak azután tudjuk megtenni, miután mi magunk megkaptuk az üzenetet.

A szemlélődés apostoli szolgálatunkkal ötvözve segít abban, hogy Krisztus megváltói munkájában osztozzunk, az Ő országát építve.

Mary n child transparent

„Boldogságos Szűzanya, Te Jézus anyja és a mi édesanyánk is vagy, különleges helyet foglalva el szívünkben. Életedet szemlélve taníts minket arra, hogy mindig igent mondjunk Istennek. Gyengéd anyai szívedet indítsa meg szükségünk, kérünk, segíts minket zarándokutunkon a mennyei haza felé, és védj meg minket a gyümölcstelen fájdalomtól és szenvedéstől, úgy, ahogy a kánai menyegzőn is tetted. Hálát adunk neked mindennap anyai útmutatásodért és oltalmadért. Ámen.”

Fohász a Szűzanyához, SDSH Szabályzat