Heart of Jesus
Society Devoted to the Sacred Heart
Society Devoted to the Sacred Heart

Society Devoted to the Sacred Heart

A Szent Szív részei (Ida nővér gondolatai)

Jézusnak a kereszten megsebzett oldala: ki és be lehet rajta menni, ezért az Ő Szent Szíve mindig nyitva áll azoknak, akik be akarnak térni. Szeretetének lángja melegséget, biztonságot és vigasztalást nyújt azoknak, akik közel kerülnek hozzá. A töviskorona megmutatja nekünk, hogy az igazi szeretet képes elviselni minden fajta szenvedést, még azt is, amely leginkább próbára teszi a szeretetünket. A kereszten Jézus határtalan szeretetével, mindenestül odaadta magát értünk, a mi megváltásunkért.

Ajánljuk fel életünket maradéktalanul Jézusnak hálatelt szívvel!

Jézus Szíve tiszteletünk Jézus szerető személyén alapszik, akinek szavai és tettei kinyilatkoztatást nyertek, különösen is a Szentírásban. Szent Szív szeretetünk magában foglalja, hogy osztozunk Jézus örömében és szenvedésében is. Elkötelezettségünkkel teljesen átadjuk magunkat Jézus szerető személyének, és életünket mint ajándékot ajánljuk fel Istennek: ajándék az imádságban, a közösségi élet kötelékében és az apostoli élet örömében. Jézust teljes szívből szeretve, az Ő személyét megismertetve  bátorítunk mindenkit arra, hogy Isten szeretetét hálával elfogadjuk, és Őhozzá méltó módon viszonozzuk.

Isten személyes és bensőséges szeretettel van irántunk

Society Devoted to the Sacred Heart

Amikor ráeszmélünk, hogy Jézus személyesen szeret minket, és hogy valóban és mindenestül törődik velünk, akkor nem tehetünk mást, minthogy viszont szeretjük Őt, és ez vezet minket a Szent Szív szeretetéhez. Az Ő Szent Szíve értünk dobog, az Ő szeretete személy szerint nekünk szól. Jézussal egyesülve a mi szívünk is az Ő Szent Szívéhez hasonlóvá válhat. A szívcsere egy pillanat alatt megtörténhet.

„Uram, kérlek adj nekem lángoló szívet,
hogy Téged azzal szeresselek, és testvéreimet pedig Érted szeressem.
Add nekem a Te végtelen isteni szereteted,
és én elmegyek bárhová, amerre csak küldesz.”

Isten Szolgálója Péterfy Ida nővér

Society Devoted to the Sacred Heart
Jézus Szent Szívének tisztelete

A Szent Szívben magát az Istenembert, magát Jézust ünnepeljük, de úgy, ahogy Szívének szeretetét kifejezte.
A személyi egység révén Jézus egész embersége az isteni személy kifejezője.