Jézus Krisztust követve

Jézus Krisztus maga is
a tisztaságot, szegénységet és engedelmességet választotta

Isten Fiának, Jézusnak a példáját követve élünk, aki maga is tisztaságban, szegénységben és engedelmességben élt.

 „Az Istennek szentelt élet, amely mélyen az Úr Krisztus példájában és tanításában gyökerezik, az Atyaisten ajándéka Egyházának a Szentlélek által. Az evangéliumi tanácsok vállalásával Jézus személyének lényeges vonásai – a szüzesség, a szegénység és az engedelmesség – sajátos és állandó jelleggel láthatóvá” válnak a világban, és a hívők tekintetét ráirányítják Isten Országának arra a misztériumára, mely már jelen van, és hat a történelemben, de mennyei beteljesedését még várja.”
Vita Consecrata 1

Tisztaság: Urunk, Jézus Krisztus hívott meg minket arra, hogy osztatlan szívvel teljes egységben éljünk vele. A tisztaság fogadalma szabaddá tesz minket arra, hogy Isten országát kiterjesszük az emberek szívére azáltal, hogy Istennel szoros egységben élünk és szeretetét hirdetjük ott, ahová küld minket. „A tisztaság nem csak egy fogalom, hanem egy hívás elfogadása az isteni Személytől, aki szeretetét és társaságát ígéri nekünk, és aki úgy tudja betartani ígéretét, mint senki más.” (Ida nővér)

 „Nincs senkinek nagyobb szeretete annál, minthogy életét áldozza barátaiért.” (János 15, 13)

 

Szegénység: Jézus Krisztus a legnagyobb jutalom, amit valaha kaphatunk ebben az életben és az elkövetkezőben is. Anyagi javakról lemondva lelki szabadságban élnünk elszakadva mindentől, ami nem építi Isten országát.

„Ha tökéletes akarsz lenni – felelte Jézus –, add el, amid van, az árát oszd szét a szegények között, így kincsed lesz a mennyben. Aztán gyere és kövess engem!” (Máté 19,21) Bár Krisztus gazdag volt, mégis szegénnyé lett, ezért mi is szabadon lemondunk mindarról, amink van a szegénységi fogalmunk révén.

 

Engedelmesség: Jézussal egyesítve szívünket és elménket, és a Szentlélektől indíttatva osztozunk Jézusnak az Atyával való kapcsolatában és megváltói missziójában. Az engedelmességre mint életre szóló lehetőségre tekintünk, amelyen keresztül az Atyának adhatjuk magunkat, ahogy az Úr Jézus tette.

„Atyám, ne az én akaratom, hanem a Tied legyen meg.” (Lukács 22,42) Engedelmességünk kifejezése annak, hogy Isten akartának alávetjük magunkat. Jézus engedelmes volt a halálig, és mi is erre kaptunk meghívást.

Megszentelt élet

Society Devoted to the Sacred Heart

Megszentelt élet – igazán odaadni magunkat Istennek. Nincs benne langyosság, nincs benne megalkuvás, hanem mindenre kiterjedő, teljes önátadás, döntés, amellyel teljesen Istennek élünk.

Isten Szolgálója Péterfy Ida nővér